Tuesday, September 4, 2012

Gematsu 夏末

Part of the Score of Gematsu 夏末 "End of the Summer", duet piece, played by Takahashi Kuzan on his CD Sound of the Bamboo.  It is an Interpretation because I have not studied this Tradition. The Score will revised continuously...

I am playing some of the notes in slightly Meri (flat) position. So Chi note  is a bit flat by shading or partially covering third finger hole. For example チ in Dokyoku means チ in this notation system. Also this system has a plenty special adaptations.


Sunday, September 2, 2012

Thursday, August 30, 2012

Shirabe 調

An Interpretation.  The notation will revised continuously...

Wednesday, August 29, 2012

San'ya 三谷

Here is a Part of the Score, an Interpretation the San'ya, played by Takahashi Kuzan on his CD Sound of the Bamboo. The Score will revised continuously...


 

Saturday, July 7, 2012

2.37 Ji-Nashi Shakuhachi A

Plně funkční nástroj v moderním ladění se základem tónu A.
Madake bambus byl sušen 8 let.
Konstrukce náustku umožňuje snadnou hru druhé oktávy se zajímavým jasným témbrem a s možností subtilní práce se zvukem.
Shakuhachi byla vyrobena bez použití elektrických nástrojů.
***
Fully functional instrument, modern tuning A.
The bamboo is Madake dried for 7 years.
Mouthpiece makes it easy to play the second octave with an interesting subtle timbre.
Shakuhachi was made without using an electrical tools.


Saturday, October 8, 2011

Gauge for harvesting the bamboo

I think it is an useful idea for harvesting the bamboo.  The Gauge has an approx. proportions for making the 1.6, 1.8, 2.1 and 2.4 shakuhachi flutes, with the lengths, diameters on top of the flutes and position of the finger holes.

Tuesday, September 27, 2011

2.6 hocchiku

Quick attack, responsive in both octaves. Near perfect tuning with itself.
***
Rychlý nástup zvuku s dobrou odezvou v obou oktávách.
Flétna je správně laděna sama k sobě.


Tuesday, May 31, 2011

2.6 Jinashi Shakuhachi / specification

Other photos of the finished 2.6 Jinashi Shakuhachi. The collor of the bamboo is more accurate to the original.

Bamboo: Nice speckled Madake, hard and dense piece
Bore: Dark red Urushi lacquer, two thin layers without a Ji paste (Ji-Nashi)
Tuning: Well with itself. Basic tone: G-sharp (A=430 Hz)
Playability and fingering: Flute play trough full 3 octaves.
Quick attack, loud. Is not difficult express the sound.
I
Otsu (lowest octave): Responsive. Nice RO note.
II
Kan (second octave): Also responsive, work well.
I-Chu-Meri or Go-No-Hi-Chu-Meri X|OXOO > (meri) or X|OXOX > (meri).
Chi-Ru Tsu-Ru pattern often used in Dokyoku play well.
III
Dai Kan (third octave):
Go-No-Ha O|OXXX
Yon-Go-No-Ha or A O|XXOX >> (dai-meri)
Ni-Shi-Go-No-Ha O|OXOX
San-No-Ha  X|XOOX > (meri)
Yon-No-Ha  O|XOOX
Tsu  X|XXXO > (meri)
Re-Meri X|XXXO
Re  X|XXOO
Chi-Meri X|OXOO
Chi O|XOXX > (meri)
Hi-Meri O|XXXO

This flute can hold the player with medium hands.
***
Další fotografie dokončené 2.6 džinaši šakuhači. Barva bambusu na fotografiích lépe vystihuje originál.
Bambus: Hezký skvrnitý Madake, pevný, s hustou strukturou vláken.
Vývrt: Tmavočervený uruši lak, dvě tenké vrstvy laku bez výplně pasty Dži.
Ladění: Správně sama k sobě.Základní tón A=430 Hz
Hratelnost a prstoklad: Flétna má rozsah více než tři celé oktávy.
Rychlý nástup tónu, znělá. Není obtížné modelovat zvuk expresivněji.
I
Otsu (první oktáva): se snadnou hratelností. Nota  RO zní příjemně.
II
Kan (druhá oktáva): Též snadno hratelná, správné ladění.
I-Chu-Meri nebo Go-No-Hi-Chu-Meri X|OXOO > (meri) nebo X|OXOX > (meri).
Chi-Ru Tsu-Ru vzor užívaný v Dokyoku funguje správně.
III
Dai Kan (třetí oktáva):
Go-No-Ha O|OXXX
Yon-Go-No-Ha nebo A O|XXOX >> (dai-meri)
Ni-Shi-Go-No-Ha O|OXOX
San-No-Ha  X|XOOX > (meri)
Yon-No-Ha  O|XOOX
Tsu  X|XXXO > (meri)
Re-Meri X|XXXO
Re  X|XXOO
Chi-Meri X|OXOO
Chi O|XOXX > (meri)
Hi-Meri O|XXXO

Flétnu mohou snadno držet hráči se střední velikostí rukou.

Monday, May 30, 2011

New fine 2.6 Jinashi Shakuhachi

Can play 3 full octaves.
I will add the specification later...
 
Tuesday, April 12, 2011

2.4 Shakuhachi as a tool for meditation

Wide bore flute made of speckled japanese madake bamboo. The root of the bamboo has binding and some cracks in surface of the root are fixed. Tuning between G and G sharp. The Flute is not suitable for study of a traditional honkyoku pieces. The Scale is litle more than one and half octave. The RO in the first register is tuned a bit lower, in second register is OK. The flute has vibrant and full tone.  Nice tool for playing a meditative melodies mainly in first register. Playing this shakuhachi will help develop your breathing technique. So the player can improve health and better a concentration of mind.
***
Flétna se širokým vývrtem vyrobená ze skvrnitého japonského bambusu. Kořen má ovázání, praskliny na povrchu kořene jsou zpevněny.  Ladění je mezi G a Gis. Flétna není určena pro studium tradiční hudby. Rozsah je něco málo vyšší nad polovinu druhého registru. Pokročilý hráč může hrát plně oba registry, avšak je třeba mít správný nátisk a dobrou koncentraci. Nota RO je v prvním registru trochu podladěna, ve druhém je OK. Flétna má plný rezonující zvuk, zvláště základní tónina RO. Je to dobrý nástroj pro hru meditativních melodií hlavně v prvním registru. Hra na tuto flétnu posílí dechovou techniku a brániční dýchání. Takto se může zlepšit zdraví a koncentrace mysli hráče.

Saturday, April 2, 2011

2.0 shakuhachi / C

Organic looking Jinashi Shakuhachi / C (A at 440 HZ) Beautiful speckled madake. This flute has a strong, full and natural tone. Thin dark red urushi lacquer inside.
***
Jinashi shakuhachi (džinaši šakuhači) s přírodním vzhledem. Ladění C (A 440 HZ). Krásný skvrnitý madake bambus s estetikou wabi-sabi. Tato flétna má silný přirozený zvuk. Uvnitř vývrtu je tenká vrstva tmavočerveného laku uruši.Monday, March 14, 2011

2.8 Jinashi Shakuhachi / F sharp

New 2.8 (85.6cm) Shakuhachi build for a french player. Slightly wide bore than convention. Responsive flute with fast attack. First register has rich full tone, second register play easy and smooth. The holes are offset for easier playing. Black urushi lacquer in the bore - one thin layer for keeping the natural sound.
It is a relatively lightweight flute that is very easy to hold and play for a long time.
F sharp (A=440Hz)
***
Nová 2.8 (85,6 cm) shakuhachi vyrobená pro hráče z Francie. Má trochu širší vývrt než bývá konvence pro tuto délku. Flétna má dobrou odezvu a rychlý nástup tónu. První registr má bohatý plný zvuk, druhý registr hraje snadno a hladce. Dírky mají vzdálenost pro snadné držení. Černý lak uruši uvnitř vývrtu je v jediné tenké vrstvě pro zachování přirozeného zvuku bambusu. Je to  flétna s  relativně lehkou vahou, kterou je snadné držet a hrát dlouhý čas.
Ladění Fis  (A=440H)

Thursday, March 10, 2011

"Bamboo in the Snow" Drawing

I like the bamboo grass so much...
Here is a vectorized charcoal drawing "Bamboo in the Snow".
***
Mám rád bambusy... Zde je vektorizovaná kresba křídou, inspirovaná bambusy ve sněhu.

© Slavíček 2011

Sunday, February 27, 2011

The Bamboo in the Garden

Beautiful Bamboo Plants in The Botanical Garden of Faculty of Science, Masaryk University in Brno.
***
Nádherné bambusy v Botanické zahradě Fakulty MU v Brně.Thursday, January 13, 2011

New 1.9 jinashi nobekan shakuhachi / C-sharp

Rare speckled madake bamboo. Dark red urushi lacquer inside. Generally: Quick attack, responsive. Full sound, lyrical and loud. Traditional honkyoku players, modern musicians and jazz players will have the benefits.

***
Vzácná skvrnitá forma bambusu. Uvnitř jsou nátěry tmavočerveného laku uruši. Vyvážená a snadno hratelná (připomíná jiari flétny). Ke hře stačí jen málo vzduchu. Lehce odpovídá, hraje s rychlým nástupem zvuku. Má vyzrálý, plný a lyrický tón, je poměrně  hlasitá. Jde o nástroj vhodný pro honkjoku, prospěšný bude též moderním muzikantům a jazzovým hráčům.